วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง  ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตามวัดต่างๆ โดยแบ่งตามแผนกวิชา แผนกช่างยนต์ ณ วัดพระธาตุพระลอ เวลา 13.00 น. แผนกช่างไฟฟ้า ณ วัดบ้านลองบุญลือ เวลา 13.00 น. แผนกบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดศรีมูลเรือง เวลา 14.00 น.

 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์