วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/63

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสอง ครั้งที่ 1/63 ณ อาคารเอนกประสงค์ เวลา 9.00-12.00 น. 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์