วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/63 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพสอง ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/63 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์