วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ยินดีต้อนรับ รองศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสอง ยินดีต้อนรับท่านรองศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์