วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง   นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพสอง 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์