วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการที่ดี

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์