วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสอง ไหว้ครูช่างเนื่องในพิธีไหว้ครู ณ ลานพระวิษณุกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยลัยการอาชีสอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓โดยนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมพิธีและน้อมทำพานมาบูชาครูบาอาจารย์ ด้วยความปิติยินดียิ่ง ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม  

    ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยลัยการอาชีสอง พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานประตูทางเข้าวิทยาลัย ต่อจากนั้นไหว้พระพรหม และไว้ศาลตายายตามลำดับ
    ในเวลา 09.00 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตัยร จากนั้นพระสงค์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีพรามณ์ เพื่อบูชาพระวิษณุกรรม ในการไหว้ครูช่างเนื่องในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่เรียนดี ตามลำดับ

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์