วันที่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่่อชุมชน

วันที่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์