วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพลอง

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอง ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ตามโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (การอบรมเขียนเเผนธุรกิจ) และโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพสอง ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์