พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยพร้อมเพรียงกัน

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์