โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

คุณครูอุกกริช รอดทุกข์ และคุณครูกฤษฎา โพธิรังสิยากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูฝึก ในสถานประกอบการ โครงการขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชร-พลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์