วันที่ ๑๓-๑๔ ส.ค. ๖๓ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

วันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ คุณครูวันทิพย์ ร่องแก้ว และคุณครูอาภาพร คำหว่าง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีววศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

_________________________________________________________

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์