ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิดเพื่อชุมชน

           ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2 " เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต และเป็นการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ โดยสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

        รูปแบบของกิจกรรม

                   การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล วันที่จะประกาศผลรางวัล 24 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2563

        การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

                   ทีมละ 3-5 คน ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร มหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา

       ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

                   ฟรี ของรางวัล โล่รางวัลและทุนการศึกษารวมูลค่า 100,000 บาท

      สถานที่จัดกิจกรรม

                   พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์ จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รายละเอียด : https://www.camphub.in.th/digiwar-2/

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร และรายละเอียด ได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/18F23D1_wQJ3ZZyfcYK4AWJh0QxF8A6uR?usp=sharing

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์