ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปลูกป่าสมุนไพร วันป้องกันและกำจัดโรคโปลิโอ

          ด้วยสโมสรโรตารีสอง ภาค ๓๓๖๐ โรตารีสากล ร่วมกับโรงพยาบาลสอง จัดกิจกรรมปลูกป่าสมุนไพร ศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พื้นที่ดินบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลสอง ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยบริจาค ต้นสมุนไพร ต้นละ ๙๙ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           ๑. เพื่อปลูกป่าสมุนไพร ตามนโยบายของโรตารีสากล และศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสอง จะนำสมุนไพรมาผลิตยาต่างๆ ด้วย
           ๒. เพื่อจัดกิจกรม END POLIO DAY วันที่ ๒๔ ตุลคม ๒๕๖๓ เป็นวันป้องกัน และกำจัดโรคโปลิโอ ให้หมดไปจากโลก
           ๓. เพื่อหารายได้สมทบทุน ปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม สำหรับบริการประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด โรดโควิด ๑๙

            ขอเชิญท่านและครอบครัว ร่วมกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์มากนี้ สโมสรโรตารีสอง และโรงพยาบาลสอง ขอขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์