" Black TO Scool " วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ยินดีต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา กลับสู่วิทยาลัยการอาชีพสอง เพื่อเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ " Black TO Scool "

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์