โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

          วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา "อยู่วิทยาลัยก็ดูแล อยู่กับพ่อแม่ก็ใส่ใจ ด้วยรักและห่วงใย จากใจการอาชีพสอง"

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์