ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ชื่อ - สกุล : นายพรพัฒน์ แข่งขัน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายเกียรติชัย แก้วศรี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : กฤษฎา โพธิรังสิยากร

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้