ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : ครูฝึกในสถานประกอบการ

ชื่อ - สกุล : นายนคร เกลียวกลม

ตำแหน่ง : ครูฝึกในสถานประกอบการ

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : ครู บรรชา

ตำแหน่ง : -

วุฒิการศึกษา : -

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้