E-portfolio

นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง

ข้อมูลการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดการอบรม/สัมมนา

 • การอบรม/สัมมนา :
  การอบรม/สัมมนา :
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SMIS v.6 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
 • ปีการศึกษา :
  ปีการศึกษา :
  2561
 • วันที่ :
  วันที่ :
  11 พ.ค 2561
 • จำนวนชั่วโมง :
  จำนวนชั่วโมง :
  3
 • ณ :
  ณ :
  ห้องปฎิบัติการทางภาษา วิทยาลัยการอาชีพสอง
 • จัดโดย :
  จัดโดย :
  วิทยาลัยการอาชีพสอง
 • สรุปเนื้อหาการอบรม/สัมมนา :
  สรุปเนื้อหาการอบรม/สัมมนา :
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SMIS v.6
  1.การทำโครงการสอนออนไลน์
  2.การทำแฟ้มสะสมงานออนไลน์
 • ภาพกิจกรรม :
  ภาพกิจกรรม :

รายละเอียดการอบรม/สัมมนา

 • การอบรม/สัมมนา :
  การอบรม/สัมมนา :
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (PJBL) ด้วยการใช้ตลาดขายตรงยุค 4.0
 • ปีการศึกษา :
  ปีการศึกษา :
  2561
 • วันที่ :
  วันที่ :
  26 เม.ย 2561 - 27 เม.ย 2561
 • จำนวนชั่วโมง :
  จำนวนชั่วโมง :
  16
 • ณ :
  ณ :
  สักนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • จัดโดย :
  จัดโดย :
  ชมรมครูการตลาด สักนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • สรุปเนื้อหาการอบรม/สัมมนา :
  สรุปเนื้อหาการอบรม/สัมมนา :
  อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขาย พรบ.การขายของออนไลน์ การจดขายของออนไลน์(พาณิชอิเล็กทรอนิกส์) และเข้าศึกษาดูงานธุรกิจขายตรงที่บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

 • ภาพกิจกรรม :
  ภาพกิจกรรม :
ลำดับ การอบรม/สัมมนา ปีการศึกษา วันที่ จำนวนชั่วโมง จัดโดย
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SMIS v.6 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 2561 11 พ.ค 2561 3 วิทยาลัยการอาชีพสอง
2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (PJBL) ด้วยการใช้ตลาดขายตรงยุค 4.0 2561 26 เม.ย 2561 - 27 เม.ย 2561 16 ชมรมครูการตลาด สักนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสอง

เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120

โทรศัพท์ 0-5459-1038, 0-5459-3259 โทรศัพท์มือถือ 08-3325-4715 โทรสาร 0-5459-3259

e-mail : song.ac.th@gmail.com

www.song.ac.th