ข่าวกิจกรรม

19 กันยายน 2562  นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเลี้ยงส่งครูฝึกสอน นายธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์ และ นายอภิชัย สิงห์เวียง เพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมใน 1 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการก้าวสู่อาชีพในอนคตต่อไป


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้