ข่าวกิจกรรม

14 สิงหาคม 2562  นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการเปิดการประเมินโครงการความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  ประจำปี 2562 โดยมีผู้เรียนเสนอแผนธุรกิจ จำนวน 6 กลุ่ม  โดยมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก 3 คน และบุคคลภายใน 2 คน ให้คำปรึกษา
แผนธุรกิจ  ณ อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้