ข่าวกิจกรรม

11 เมษายน 2562 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทรงน้ำพระขอพรในวันสงกรานต์ 2562 ในการนี้รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำหัวผู้อำนวยการพร้อมกับครูพรรณี เปี่ยมญาติครูอาวุโส เพื่อขอขมา ขอพร ด้วยบรรยากาศอันชื่นมื่น ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้