ข่าวกิจกรรม

13 พฤษภาคม  2562 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเขียนโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วิทยา ใจวิถี ในการเป็นวิทยากรในครั้งนี้  โดยได้จัดอบรมให้กับคณะครู และเจ้าหน้าที่ ทุกคน ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้