ข่าวกิจกรรม

         16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
          และในวันเดียวกันนี้ วิทยาลัยการอาชีพสองได้แนะนำครูผู้สอนภาษาไทยคนใหม่ ซึ่งมาแทนครูพัชราวดี กาวิชัย ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 คือ ครูนายคณพศ ขันทะบุตร อีกด้วย


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้