ข่าวกิจกรรม

    15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ช่อสะอาด ต้านภัยยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพสอง ประจำปีการศึกษา 2561
    โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากทีการเปิดกองเรียนร้อยแล้ว ลูกเสือได้เดินทางไกล ไปปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ในภาคค่ำได้มีพิธีรอบกองไฟ มีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละหมู่ ต่อด้วยท่องคำปฏิญาณ และทำพิธีประดับแถบตามลำดับ
    16 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากเปิดกองลูกเสือเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด ต้านภัยยาเสพติด ภายในวิทยาลัยการอาชีพสองในฐานต่างๆ ก่อนปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561 ตามลำดับ

#สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสอง
https://www.facebook.com/pg/publicrelationsSICC/photos/?tab=album&album_id=2169350703144759


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้