ข่าวกิจกรรม

8 ธันวาคม 2560 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมด้วย นายจตุรนต์ แสนโซ้ง นายอัศวิน  ข่มอาวุธ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง และคณะ ครูแต่ละแผนกวิชา  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมธังกราวาสฯ ศึกษาดูงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละแผนวิชา  ของวิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้