ข่าวกิจกรรม

         14 ธันวาคม 2561 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก อศจ.แพร่ รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการให้เกียรติมาในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจกาแฟ M’LA Café วิทยาลัยการอาชีพสอง
          ในการนี้ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจกาแฟ  M’LA Café อีกด้วย


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้