ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

089-2777354
wutthinun07@gmail.com
Junthong-Wutthinun

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายเกียรติชัย แก้วศรี สอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดแพร่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/4057162454363565


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หลักสูตรระยะสั้นวิชาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนการทำเจลแอลกอฮอล์ต้าน Covid 19

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้