ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

089-2777354
wutthinun07@gmail.com
Junthong-Wutthinun

ข่าวกิจกรรม

    วิทยาลัยการอาชีพสอง นำโดยนายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี สอดคล้องกับวิชาชีพและมีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง โดยทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยได้รับเกียรติจาก นางปราณี ต่อมดวงแก้ว รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้เพื่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา จะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไป

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/3909970399082772


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้