16 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 ผอ.พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน วก.สอง

16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการนิสากร  ศรียงค์ โรงเรียนบ้านแม่แรม  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพสอง  โดยครูปฐมพงษ์ หงห์ทอง และครูพัชราวดี กาวิชัย งานแนะแนว ได้ดำเนินการให้ครูแต่ละแผนก นำเสนอจุดเด่นของแผนก เพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจในการเรียกเรียนสายอาชีพตามที่ตนเองชอบมากยิ่งขึ้น  จากนั้นผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์  วังสาร  ได้ทำการมอบร่มวิทยาลัยการอาชีพสอง  เป็นที่ระลึกแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่แรม  ก่อนการเดินชมห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์งานบัญชี ห้องวิเคราะห์และออกแบบระบบ ห้องปฏิบัติการไฮโดรลิกและนิวเมตริก ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม อาคารช่างยนต์ อาคารปฏิบัติงานช่างเทคนิคพื้นฐาน และเยียมชมหอพักตามลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้