กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  วิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมกับ ธนาคารออมสิน (สาขาสอง )จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมภายใต้ชื่อโครงการ Praty Saving Season ๔ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออมเงินให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ที่สนใจ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้