วิทยาลัยการอาชีพสองยินดีต้องรับ รองผู้อำนวยการจตุรนต์  แสนโซ้ง ด้วยควมยินดียิ่ง

16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสารภี เดินทางมาส่งรองผู้อำนวยการจตุรนต์  แสนโซ้ง เพื่อรับหน้าที่ราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ที่วิทยาลัยการอาชีพสอง ในการนี้ท่านผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์  วังสาร ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ครูวุฒิชัย  คำมีสว่าง ได้แนะนำระบบสารสนเทศวิทยาลัการอาชีพสอง และรับประทานอาหารร่วมกันเป็นลำดับ
และเมื่อวันนี้ 19 มิถุนายน  2560 ท่านผู้อำนวยการ อำนวยการวัฒน์สัณห์  วังสาร พร้อมคณะ อวท. ได้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการจตุรนต์  แสนโซ้ง อย่างเป็นทางการที่หน้าเสาธง พร้อมแนะนำให้ นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักเป็นลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้