๙ ส.ค. ๖๐ วก.สอง จัดพิธีถวายราชดุดี เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๙ ส.ค. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพสอง  จัดพิธีถวายราชดุดี  เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง โดยมีนายอัศวิน  ข่มอาวุธ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  เป็นประธานในพิธีในการลงนามถวายพระพร ถวายเครืองราชสักการะ  (พุ่มเงิน  พุ่มทอง) เปิดกรวยดอกไม้  พร้อมกล่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกันตามลำดับ  จากนั้นได้ให้โอวาทแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ คุณแม่  และชมการแสดงร้องเพลงประสานเสียง เพลงค่าน้ำนม ของแผนกวิชาบัญชี ตามลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้