8 ส.ค. 2560 วก.สอง ขอแสดงความยินดีกับครูอาทิตย์ วิหก และครูปฐมพงษ์ หงษ์ทอง ในการได้บรรจุราชการ

8  สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยนายวัฒน์สัณห์  วังสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายจตุรนต์     แสนโซ้ง  และรองผู้อำนวยการอัศวิน  ข่มอาวุธ  ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ครูอาทิตย์  วิหก และครูปฐมพงษ์  หงษ์ทองในการก้าวสู่การดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้มีการมอบของที่ระลึก แสดงความยินดีของแต่ละแผนกวิชาตามลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้