มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์ วังสาร

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง คณะครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ท่านผู้อำนวยการนายวัฒน์สัณห์  วังสาร เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์  วังสารได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนละ 2000 บาท จำนวน 5 รายได้แก่

1. นายธนานุวัต ก๋าวิวังค์

2. นายณัฐพล  อินบุญรอด

3. นายพลาวัสถ์  บุญเสริฐ

 4. นางสาวมณฑา  เครือมะก่ำ

5. นางสาววีณา  เครือมะก่ำ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้