1 ธ.ค. 2560 ส่งผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์   วังสาร  รับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว  จ.น่าน

1 ธันวาคม 2560นายจตุรนต์ แสนโซ้ง   นายอัศวิน ข่มอาวุธ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วย  คณะครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพสอง คณะผู้บริหาร อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ และผู้บริหารโรงเรียนสองพิทยาคม ส่งผู้อำนวยการวัฒน์สัณห์   วังสาร  รับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว  จังหวัดน่าน


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้