6 ธ.ค. 60 วก.สอง เปิดบ้านวิชาการ งานอาชีพ Open house ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหลวง

6 ธันวาคม  2560 วิไลรัตน์ แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  พร้อมด้วย นายจตุรนต์ แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง และคณะครู  ร่วมเปิดบ้านวิชาการ งานอาชีพ  Open house ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหลวง  โดยในการนี้งานแนะแนวศึกษาต่อ ได้นำคณะครูและนักเรียน เดินชมแต่ละแผนกวิชา  เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกศึกษาต่อ ในสิ่งที่ผู้เรียนชอบอีกด้วย
 


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้