4 ธ.ค. 62 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รอง ผอ.วก.สอง นำบุคลากรทางการศึกษา นร.-นศ. ตรวจสุขภาพประจำปี

4 ธ.ค. 62 ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์  จันกัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี  ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลกรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ได้รับการบริการด้านวุภาพพลานมัยที่ดี ทั้งร่างการและจิตใจ โดยการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image