วันที่ 13 เมษายน63มอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีในการปฎิบัติงาน

วันที่ 13 เมษายน 2563 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง และทีมงานร้านมะลาเป็นตัวแทนคณะครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสอง ในการมอบน้ำดื่มและน้ำส้มคั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน โรงพยาบาลสอง โรงพยาบาลร้องกวางและด่านนางฟ้า  ทางวิทยาลัยการอาชีพสอง ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน คุณครูพรรณี คุณครูจุรีรัตน์ คุณครูพิรุฬห์พิชญ์ คุณครูวันทิพย์ และคุณครูก่อศักดิ์ ในการสนับสนุนน้ำส้มคั้นจำนวน 100 ขวด และน้ำดื่มจำนวน 5 กล่อง มา ณ โอกาสนี้


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image