วันที่ ๘ ต.ค.๖๓ ต้อนรับนายแพทย์ ธีรวุฒิ โกมุทบุตร และคณะแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเเละเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ นายแพทย์ ธีรวุฒิ โกมุทบุตร พร้อมคณะแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร จากทุกภาค (สอจร สัญจรภาคเหนือ.) เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงานตามมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางท้องถนน การสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง 


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image