ประจำวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

        วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมครูเวรประจำวันต้อนรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่สถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ นายนที ศรีนะ ครูเวรแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูเวรประจำวันพุธ พูดเรื่องของอุณหภูมิลดทำให้อากาศหนาวเย็นขึ้น ขอให้นักเรียน นักศึกษา สวมใส่เสื้อคลุม หรือเสื้อกันหนาว เพื่อความอบอุ่นของร่างกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย นายศุภโชค ลำสีนิล หัวหน้ากิจการนักเรียน นักศึกษา แจ้งเรื่องการติดตามแก้กิจกรรมกลาง ให้นักเรียน นักศึกษาพบกันในคาบกิจกรรม ที่ตึกวิทยบริการ เพื่อชี้แจงเรื่องการแก้กิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษาต่อไป

#วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดาวน์โหลดรูปพิ่มเติมได้ทาง https://siccsong-my.sharepoint.com/.../EiOyNpcEWU9FoYuCQP...


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image