วันพุธที่ ๙ กพ.๖๔ คณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

        วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพสอง นำโดย นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินทั้ง ๖ ด้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/3845097798903366


ประมวลภาพกิจกรรม