วันอังคารที่ ๒๓ กพ.๖๔ โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนห้วยกาน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง

     วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวุฒินันทร์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา สิมเสมอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนห้วยกาน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/3876413592438453


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image