วันพุธที่๒๔ กพ.๖๔ โครงการกีฬา To Be Number One เพื่อสุนทรียภาพและต้านภัยยาเสพติด

         ฝ่ายงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง จัดทำโครงการกีฬา To Be Number One เพื่อสุนทรียภาพและต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน นักศึกษาในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในวิทยาลัยและในชุมชน 

          ทั้งนี้ฝ่ายงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง ขอขอบคุณนายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ที่เป็นประธานในการปิดกิจกรรมการดำเนินโครงการกีฬา To Be Number One เพื่อสุนทรียภาพและต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และนายศักดิ์ดา สิมเสมอ ว่าที่ร้อยตรีจิระศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/3884329661646846


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image