วันพุธที่ ๗ เมย.๖๔ สอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายอดิศร วงค์ฉายา สอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดแพร่

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/4049138331832644


ประมวลภาพกิจกรรม