วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมย.๖๔ การสอนหลักสูตรระยะสั้น งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ให้กำลังใจและเยี่ยมชม การสอนหลักสูตรระยะสั้น งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๑ โดยมีนายอัศวิน กิ่งจำปา และนายนที ศรีนะ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม