วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมย.๖๔ การสอนหลักสูตรระยะสั้น งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๒

       วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นางสาววรุณยุพา  ข้ามสาม ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนหลักสูตรระยะสั้นงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านหนุน จังหวัดแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image