วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมย.๖๔สอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้ นายเกียรติชัย แก้วศรี สอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดแพร่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/publicrelationsSICC/posts/4057162454363565


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image