ดาวโหลดเอกสาร โครงการและแบบสำรวจ StartUP SICC. ได้ที่นี่

เอกสารโครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิตอล สู่เศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 หรือ โครงการ“SICC Creative StartUP Learning Education 4.0 Forum” และแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน  สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

ไฟล์ข่่าวประกาศ

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้