ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วิทยาลัยการอาชีพสองเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษารอบทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพสอง เปิดรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา พร้อมรายงานตัวระดับ ปวช. และ ปวส. #รอบทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เม.ย. 2563

@มาสมัครเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพสอง อย่าลืมเตรียมสิ่งนี้นะคะ

1. ใบสมัครของวิทยาลัยการอาชีพสอง ติด รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัครเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา สีเข้ม จำนวน 4 รูป #เขียนวันที่สมัคร
2. ข้อมูลประวัตินักเรียน #เขียนวันที่สมัคร
3. สำเนาใบ ปพ.1 ,รบ.1 จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและหลัง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา และ นักเรียน นักศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ(ถ้ามี)
#หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้