รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19

ร่วมรับผิดชอบทางสังคม ก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19
#วิทยาลัยการอาชีพสอง
#โควิด19
#COVIDー19

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์