วันพุธที่ ๒๔ กพ ๖๔ เชิญชวนคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐น. เชิญชวนคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลมาฆบูชา ณ หอประชุม ตึกอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์