วันที่ ๖ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

        วันที่ ๖ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
        ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์