ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพสอง นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

****ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพสอง นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ****
ทางวิทยาลัยการอาชีพสองขอเเจ้งงดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19 )
วิทยาลัยการอาชีพสอง จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
โดยจะนำวิธีการและหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โดยรายละเอียดจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูลได้ที่
www.song.ac.th หรือ เพจ วิทยาลัยการอาชีพสอง 
ติดต่อสอบถาม ๐๘๓ - ๓๒๕๔๗๑๕

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์