วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ ณ ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพสอง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยทั้งสามท่าน ได้รับการบรรจุ ณ ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพสอง

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์