วิทยาลัยการอาชีพสองขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการโยกย้าย

วิทยาลัยการอาชีพสองขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการโยกย้าย

- ว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ จันกัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองให้รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

- นางสาวสรียา สมัย ตำแหน่งข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำให้รักษาการในตำแหน่งข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพสอง สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FpublicrelationsSICC%2Fposts%2F4120361384710338&show_text=true&width=500" width="500" height="488" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์