ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเงินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อ้างถึงประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพสอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ ดังรายการที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์