ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยการอาชีพสอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยการอาชีพสอง ตามตำแหน่งและรายชื่อดังต่อไปนี้

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์